Skybox Udenhout

Om binnen het gestelde budget en het krappe tijdspad voor uitvoering te blijven hebben we voor deze box zo veel mogelijk de bestaande inrichting gehandhaafd.

Door toevoeging van enkele strategisch geplaatste nieuwe elementen zoals de ruimtescheidende plantenbak en bar met achterkast heeft de box een geheel eigen uitstraling gekregen die aansluit bij de wensen van onze opdrachtgever.

Opdrachtgever:
Van Udenhout